Nos Horaires

Horaires de l'accueil
aquatique
bien-être
forme

Vacances du 26/02/2024 au 10/03/2024

Lundi12:00 à 20:00
Mardi12:00 à 20:00
Mercredi12:00 à 20:00
Jeudi12:00 à 20:00
Vendredi12:00 à 20:00
Samedi10:30 à 13:0014:00 à 18:00
Dimanche09:00 à 13:00

Horaires

Lundi11:30 à 13:3016:00 à 20:00
Mardi11:30 à 13:3016:00 à 20:00
Mercredi11:30 à 20:00
Jeudi11:30 à 13:3016:00 à 20:00
Vendredi11:30 à 13:3016:00 à 21:00
Samedi10:30 à 13:0014:00 à 18:00
Dimanche08:00 à 13:00

Horaires du bassin ludique

Lundi14:00 à 20:00
Mardi14:00 à 20:00
Mercredi14:00 à 20:00
Jeudi14:00 à 20:00
Vendredi14:00 à 20:00
Samedi10:30 à 13:0014:00 à 18:00
Dimanche09:00 à 13:00

Horaires du bassin sportif

Lundi12:00 à 20:00
Mardi12:00 à 20:00
Mercredi12:00 à 20:00
Jeudi12:00 à 20:00
Vendredi12:00 à 20:00
Samedi10:30 à 13:0014:00 à 18:00
Dimanche09:00 à 13:00

Horaires structures gonflables

Lundifermé
Mardifermé
Mercredi14:30 à 17:30
Jeudifermé
Vendredifermé
Samedi14:30 à 17:30
Dimanchefermé

Horaires espace aquatique

Lundi12:00 à 20:00
Mardi12:00 à 20:00
Mercredi12:00 à 20:00
Jeudi12:00 à 20:00
Vendredi12:00 à 20:00
Samedi10:30 à 13:0014:00 à 18:00
Dimanche09:00 à 13:00

Horaires espace bien-être

Lundi09:00 à 20:00
Mardi09:00 à 20:00
Mercredi09:00 à 20:00
Jeudi09:00 à 20:00
Vendredi09:00 à 21:00
Samedi09:00 à 13:0014:00 à 18:00
Dimanche09:00 à 13:00

Horaires espace forme

Lundi09:00 à 20:00
Mardi09:00 à 20:00
Mercredi09:00 à 20:00
Jeudi09:00 à 20:00
Vendredi09:00 à 21:00
Samedi09:00 à 13:0014:00 à 18:00
Dimanche09:00 à 13:00