ferme dans 32 minutes -  Aujourd'hui : 11:30 - 13:30

Nos Horaires

Horaires du centre
aquatique
bien-être
forme

Horaires

Lundi11:30 à 13:3016:00 à 20:00
Mardi11:30 à 13:3016:00 à 20:00
Mercredi11:30 à 20:00
Jeudi11:30 à 13:3016:00 à 20:00
Vendredi11:30 à 13:3016:00 à 21:00
Samedi10:30 à 13:0014:00 à 18:00
Dimanche09:00 à 13:00

Horaires

Horaires du bassin ludique

Lundi16:00 à 20:00
Mardi11:30 à 13:3016:00 à 20:00
Mercredi14:00 à 20:00
Jeudi11:30 à 13:3016:00 à 20:00
Vendredi16:00 à 21:00
Samedi10:30 à 13:0014:00 à 18:00
Dimanche09:00 à 13:00

Horaires du bassin ludique

Horaires espace aquatique

Lundi11:30 à 13:3016:00 à 20:00
Mardi11:30 à 13:3016:00 à 20:00
Mercredi11:30 à 20:00
Jeudi11:30 à 13:3016:00 à 20:00
Vendredi11:30 à 13:3016:00 à 21:00
Samedi10:30 à 13:0014:00 à 18:00
Dimanche09:00 à 13:00

Horaires espace aquatique

Horaires espace bien-être

Lundi09:00 à 20:00
Mardi09:00 à 20:00
Mercredi09:00 à 20:00
Jeudi09:00 à 20:00
Vendredi09:00 à 21:00
Samedi09:00 à 13:0014:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 13:0014:00 à 18:00

Horaires espace bien-être

Horaires espace forme

Lundi09:00 à 20:00
Mardi09:00 à 20:00
Mercredi09:00 à 20:00
Jeudi09:00 à 20:00
Vendredi09:00 à 21:00
Samedi09:00 à 13:0014:00 à 18:00
Dimanche09:00 à 13:00

Horaires espace forme